БИОСЕЛ ПЛЮС

Ключови предимства на услугата:

 

 • Биорегенерация не е посредник и поема пряка отговорност за изпълнението на всички ключови етапи от процедурата, от които зависи годносттта и качеството на съхранените стволови клетки за евентуално бъдещо лечение.
 • Посветен екип за манипулацията по вземането на кръв и тъкан от пъпна връв при раждането - гарантира правилно и безопасно вземане на достатъчен сегмент от пъпната връв, както и оптимални параметри на пробата кръв от пъпна връв (максимален възможен обем, по-нисък риск от образуване на съсиреци - изключително важно при близнаци и преждевременно раждане).
 • Транспортиране на взетия биологичен материал от наш екип при контролирани условия до собствените ни лаборатории в гр. София - не ползваме външна куриерска услуга.
 • Извличане и замразяване на стволовите клетки от кръв от пъпна връв в рамките на безопасния период от максимум 24 часа след раждането, в който годността им за бъдещо лечение е все още напълно запазена.
 • С до 20% повече извлечени хемопоетични стволови клетки с помощта на най-прецизната съвременна технология за обработка на кръв от пъпна връв - AXP AutoXpress Platform.
 • Незабавна обработка и замразяване на стволовите клетки от пъпна връв веднага след приемане в лабораторията ни.
 • Собствена валидирана методика за съхранение на експлант от тъкан пъпна връв (спазване на европейските изисквания за минимално манипулиране на клетките, успеваемост >95%).
 • Подробни анализи на главните клинично значими характеристики на стволовите клетки от кръв от пъпна връв с оглед бъдещо лечение - концентрация и общ брой ядрени клетки (TNC), концентрация и общ брой мононуклеарни клетки (MNC), процентно съдържание и общ брой хемопоетични стволови клетки (CD34+).
 • Контролни анализи за доказване на годността на пробите тъкан от пъпна връв за бъдеща употреба (виталност и клоногенен потенциал на мезенхимни стволови клетки).
 • Подробни изследвания за безопасност (серологични, микробиологични, NAT-PCR анализи).
 • Съхранение във висок клас криогенно оборудване при постоянен 24-часов контрол на достъпа и мониторинг на температурите и нивата на течен азот.
 • Обработката и съхранението се осъществяват в България, в ултрамодерни собствени лаборатории с денонощен режим на работа, с технологии и методи на най-високо световно ниво.
 • Всички етапи от процедурата се изпълняват в рамките на система за управление на качеството, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015.
 • Без авансови вноски преди раждането, удобни планове за разсрочено плащане.

Цената на услугата БИОСЕЛ ПЛЮС за съхраняване на стволови клетки от КРЪВ от пъпна връв + стволови клетки от ТЪКЪН от пъпна връв е 5200 лв. за 20 години.Вижте повече за различните възможностите за финансови програми тук.

Свържете се с нас, за да заявите договор тук.

Top